1900 58 58 28
info@thangloitoancau.com
172 Nguyen Oanh Street,17 Ward, Go Vap District, HCM CITY

Deployment VIP- Bodyguard Service

Deployment VIP- Bodyguard Service

 

…………………………………………………………………………………………………........................................................................

VICTORY  GLOBAL SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY 

Headquarters : 172 Nguyen Oanh Street, Ward 17, Go Vap District, HCM CITY 

Tổng đài: 1900 585 828  – Fax: (08) 398 420 59 - Hotline : 0938 139 389

Mail: info@thangloitoancau.com

 

 

Mục tiêu cố định

Mục tiêu cố định như Ngân hàng, Nhà ở, Biệt thự hoặc shop, công ty,..

Bảo vệ yếu nhân

Bảo vệ yếu nhân như Giám đốc công ty, những doanh nhân, ca sĩ, hoặc vệ sĩ,..

Bảo vệ show

Bảo vệ Show ca nhạc, những tổ chức, hoặc những hoạt động ngoài trời, triển lãm,..

Dịch vụ áp tải

Dịch vụ áp tải tiển hàng hàng hóa cho ngân hàng hoặc công ty, chúng tôi có đầy đủ phương thức bảo vệ và AN TOÀN,..